VAŽNA INFORMACIJAEMRO JAPAN - proizvodnja efektivnih mikroorganizama® i distribucija
EM Tehnologije® u preko 150 zemalja svijeta.
Original protiv lažnih (fake) proizvoda