Nalazite se u > Proizvodi
PRIMJENA I CIJENE
Cijena: 1,00 kn
Dodaj u košaricu
EM proizvodi su posebno prikladni za uporabu na mjestima na kojima uništena struktura tla ometa protok vode i hranjivih tvari što ozbiljno ograničava potencijalne prinose.Također i tamo gdje je tlo uništeno intenzivnim korištenjem pesticida i umjetnih gnojiva.EM proizvodi nemaju karencu i savršeni su u svakom sustavu uzgoja.
EM se primjenjuje tijekom vegetacije,tijekom sadnje te za zaštitu nasada.Kiša ne smanjuje djelotvornost proizvoda.

 
I. Faza - početak proljeća (tretman tla za poboljšanje strukture tla i prevenciju bolesti).
Započeti u trenutku pojave prvih lisnih pupoljaka.EM AGRO NATURAL  (20 - 40 l/ha) pomiješati sa EM5 (2-4 l / ha) i razrijediti sa minimum 400 do 500 lit. vode (po mogućnosti bez klora). Prskanjem po bilju višak tekućine će se sa biljke slijevati i vlažiti i tlo. Ali ako se želi samo kvalitetno poboljšati strukturu tla, onda se ovaj tretman može obaviti zaljevanjem izravno na samo tlo.
II. Faza - prije početka cvatnje (biološka zaštita protiv patogena i štetnika). Tretman se provodi sa EM AGRO NATURAL (10 - 40 l/ha) i EM5 (3-6 l / ha) razrijedjeno sa minimum 500 do 600 lit. vode. Odabrati mlaznicu i tlak tako da se u najvećoj mogućoj mjeri pokrije površina biljke.
III. Faza - kraj cvatnje, rano voće . Tijekom tog razdoblja, ponoviti postupak kao što je opisano u Faza II.Efektivni Mikroorganizmi i biljni ekstrakti u EM5 poticajno djeluju na biljke, jačaju prirodnu otpornost na  štetnike i patogene te na nepovoljne vremenske i druge uvjete 
IV. Faza - rast voća,prije sazrijevanja (pozitivan utjecaj na kvalitetu ploda).   
Plodovi su tijekom rasta i sazrijevanja stalno izloženi infekcijama i napadima štetnika. Za zaštitu u ovom periodu još jednom tretirati sa EM AGRO NATURAL  i EM5 kao što je opisano u Faza II. Ovaj tretman smanjuje pucanja plodova i ubrzava regeneraciju štete u slučaju tuče. U slučaju štete na usjevima zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, preporuča se primjena EM VRT u dozi od 2 - 5 litara po 1 ha. EM tretmani mogu biti provedeni direktno na biljkama (nemaju poček) te imaju pozitivan utjecaj na kvalitetu i prinos.
V. Faza - Nakon berbe (kompostiranje i regeneracija biljaka i tla).
Tretman sa EM AGRO NATURAL  i EM5 treba provesti i nakon berbe .Otopinom treba pokriti biljke,otpalo lišće i plodove kao i ostatke u tlu. EM5 smanjenje patogene koji su prijetnja za biljke u proljeće. Osnovna doza EM u ovoj fazi je do 40 l / ha i do 3 litre EM5 po 1 ha.

Stvaranje plantaža (proizvodnja biljaka i drveća vrhunske kvalitete s dobro razvijenim korijenskim sustavom)
 
Primjena EM VRT : Otopina 0,5% (0,05 litara EM VRT i 10 litara vode). Formula za zaljevanje stabala ili sadnica iznosi 10 litara otopine na oko 15 kvadratnih metara rasadnika. Ako se želi, otopina se može uvesti dublje u sadnice ulijevanjem dodatne količine vode. U ovoj fazi proizvodnje tretman sa EM VRT vrijedi ponoviti do 3 puta.

priprema sadnica

Primjena EM VRT učinkovito i trajno poboljšava rast sadnica, stabala i njihove snage. Za to treba namakati korijen u otopini 1:20 (50 ml na 1 litru vode).
Ovaj proizvod se posebno preporuča u slučaju kada su biljke ili stabla oštećeni ili u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Priprema tla

EM AGRO NATURAL  se koristiti u fazi pripreme tla za buduće biljke. Zaljevanjem sa EM poboljšava se strukturu tla i količina i kvaliteta hranjivih što ima pozitivan učinak na ukorjenjavanje biljaka i njihov rast. Preporučena doza po 1 ha: 20 do 60 l EM AGRO NATURAL . EM tehnologije omogućava obavljanje tretmana i na kiši što ne umanjuje učinkovitost preparata.U iznimnim slučajevima,kod pojave problema mogu se koristiti i druga sredstva te kemikalije i pesticidi. U tom slučaju nakon što se postignu željeni efekti potrebno je izvršiti dekontaminaciju i bioremediaciju primjenom EM čime će se ukloniti štetno djelovanje kemijskih pripravaka i pesticida.EM tretman se može provesti i zajedno s gnojidbom nasada. Preporuča se da se između tretmana efektivnim mikroorganizmima ® i kemijskim sredstvima za zaštitu bilja napravi razmak od 14 dana. Ako to nije moguće, onda najprije izvršiti tretman sa EM .

VINOGRAD :

TRETMAN TLA U PODIGNUTOM NASADU

4-6 puta tokom vegetacije u dozi od 5 litara po hektaru.
EM AGRO NATURAL  razblažiti sa vodom (200-300 litara) i prskati između redova prije obrade ili malčiranja. Prvo prskanje obaviti pri kretanju vegetacije, a zadnje kada lišće krene opadati.Tretman upotpuniti dodavanjem EM5 (0,5 litara po tretmanu)Između raditi redovite tretmane prije obrade tla ili malčiranja trave dok je vinograd u vegetaciji.

TRETIRANJE TLA KROZ SUSTAVE ZA NAVODNJAVANJE
Doziranje u sustav za navodnjavanje kap na kap

• 2 litre EM AGRO NATURAL po tretmanu (pri tjednim tretmanima)
• 4 litre EM AGRO NATURAL  po tretmanu (pri tretmanima svakih 15 dana)
  Dodati 0,05 litara EM5 na 1 litru EM AGRO NATURAL  

TRETMANI LISNE POVRŠINE U VEGETACIJI

U pravilu tretmane lisne površine EM AGRO NATURAL treba raditi što češće, osobito u kritičnim fazama rasta i razvoja pojedinog nasada. U slučaju napada bolesti ili štetnika, potrebno je i više tretmana odnosno učestalije prskanje biljaka. EM  se može miješati s drugim tekućim i folijarnim hranjivima i pesticidima (istovremeno s prihranjivanjem ili tretmanima protiv bolesti ili štetnika). EM5 u dozi od 4-5 litara / hektaru se razblažuje sa vodom (200-300 litara vode) i primjenjuje se u 4-6 navrata tokom vegetacije.

Tretmane raditi jednom tjedno ili u slijedećim fazama rasta:

• Intenzivni porast – kada su mladice duge do 40 cm
• Intenzivni porast – kada su mladice duge iznad 40 do 60 cm
• Pred cvatnju
• Nakon cvatnje
• Intenzivan rast bobica
 
TRETMAN VINSKOG DROPA

Što se tiče tretmana vinskoga dropa preporučamo da na tvrdu podlogu stavite sloj slame ili zemlje i zelenog otpada (10 cm debljine) i na njega vinski drop (20 cm debljine), te sve poprskate otopinom EKO EM PLUS (razblaženog vodom u omjeru 1:10), zatim radite idući sloj po istom postupku, a završni sloj pokriti debljim slojem slame i zemlje. Za dodatnu kvalitetu komposta može se dodati zeolit ili keramički prah CERA C. Dimenzije hrpe: do visine 1,5 m i širine do 2,5 m .

Doze sredstava po metru kubnom kompostne mase:

• 1-2 litre EKO EM PLUS
• 1-2 kg CERA C
• 10-50 litara vode (ovisno o vlažnosti mase)

CIJENE (BEZ PDVa) : (tečaj euro 7,53450)

EM AGRO NATURAL 20 LIT = 396,00 KN (52,56 €) 
EM AGRO NATURAL 10 LIT = 210,00 KN (27,87 €)
EM AGRO NATURAL   5 LIT = 120,00 KN (15,93 €)
EM VRT    1 LIT =  170,00 KN   (22,56 €)
EM VRT 0,5 LIT =  56,00 KN    ( 7,43 €)
EM 5    10LIT = 1.000,00KN  (132,72 €)
EM 5     5 LIT = 550,00KN      (73,00 €)
EM 5      1LIT = 125,00KN      (16,60 €)
EKO EM PLUS 20 LIT = 220,00 KN  (29,20 €)
EKO EM PLUS 10 LIT = 120,00 KN  (15,93 €)
EKO EM PLUS   5 LIT =   72,00 KN  ( 9,55 €)
EKO EM PLUS   1 LIT =   24,00 KN  ( 3,18 €)
CERA C  0,5 KG =    125,00 KN   ( 16,60 €)
CERA C     1 KG =    200,00 KN   ( 26,55 €)
CERA C   20 KG = 2.200,00 KN    ( 292,00 €)
DOSTAVA : PAKET DO 30 KG = 40,00 KN   ( 5,31 €)

EFEKTIVNI MIKROORGANIZMI ORIGINALNA TEHNOLOGIJA RIJEKA d.o.o.
F.Čandeka 33
51 000 Rijeka
tel.0981380474
www.emtehri.com