Nalazite se u > Proizvodi
EKO EM PLUS
EKO EM PLUS efektivni mikroorganizmi je mikrobiološki pripravak koji se dobije aktivacijom originalne EM-1 kulture mikroorganizama, melase i EM keramikom deklorirane i oplemenjene vode.

Kada kupujete EM® pitajte distributera o kontroli kvalitete i porijeklu proizvoda.
Pravi EM® je iz Japana. Možete ga prepoznati po međunarodnom EM® logu i hologramu na ambalaži.
Naši kupci mogu biti sigurni da koriste izvorni EM® kojeg uvijek karakterizira kvaliteta i pozitivni učinci koji se postižu primjenom.